Johnny Cheung ‧ 13 Mar 2021 22:09
大家好!今晚海味餐,有我最仲意食嘅魚肚🤣
溫馨提示:揀魚肚最好揀公~一頭圓一頭尖,乸系兩頭尖,比較薄肉!

分享

分享在 facebook
分享在 whatsapp
分享在 telegram
分享在 email

好煮播
Good
Cook
Channel

訂閱最新食譜推介